Disclaimer voor www.trafficondemand.nl

Traffic On Demand (Kamer van Koophandel: 71552316) verleent u hierbij toegang tot
www.trafficondemand.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.
Traffic On Demand behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of
onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Traffic On Demand spant zich in om de inhoud van www.trafficondemand.nl zo vaak mogelijk te
actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig
en/of onjuist is.
De op www.trafficondemand.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van
garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande
mededeling van Traffic On Demand.
In het bijzonder zijn alle prijzen op www.trafficondemand.nl onder voorbehoud van type- en
programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen
overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.Voor op www.trafficondemand.nl opgenomen
hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Traffic On Demand nimmer aansprakelijkheid
aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Traffic On Demand.
De inhoud van www.trafficondemand.nl is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie
Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.